Jag ser vad mitt barn säger

Filmen visar vikten av att erbjuda barn med hörselnedsättning två eller flera språk tidigt för att de ska få en grundläggande trygghet då de kan växla mellan språken i olika situationer. Personer med hörselnedsättning och deras familjer berättar om sina egna upplevelser kring tvåspråkighet och behovet av att kunna teckenspråk.

 

This movie shows the importance  of bilingualism for  children with hearing loss.  If children get two or more languages early, they can switch  languages in different situations and thus their communication skills improves. People with hearing loss and their families share their experience about bilingualism and the need for sign language.